АСУ ТП установки гідроочищення масляних фракцій Г-24

Печать
PDF

Замовник: ВАТ «Укртатнафта», м. Кременчук Об'єкт управління

Опис ТОУ: технологічним об'єктом управління є установка Г-24 виробництва №3 ВАТ «Укртатнафта», призначена для гідроочищення масляних фракцій з метою одержання компонентів для приготування моторних та індустріальних олій. Установка складається з трьох паралельно працюючих потоків гідроочищення з однаковою технологічною схемою, обладнанням, засобами контролю та загального вузла очищення циркулюючого водородовмісного газу від сірководню, що дозволяє одночасно проводити роздільне гідроочищення трьох видів сировини.

Призначення системи: реалізація комплексу функцій, що забезпечують оперативний контроль та управління технологічним процесом встановлення гідроочищення масел.

Объем работ: центральна частина, шеф-монтаж та пуско-налагоджувальні роботи

Рік впровадження: 2007


Основні функції:

 • контроль технологічних параметрів та обладнання;
 • автоматичне виконання блокувань та ПАЗ технологічного обладнання;
 • автоматичне керування контурами регулювання технологічних параметрів;
 • дистанційне управління технологічним обладнанням;
 • накопичення інформації про технологічний процес та дії технологічного персоналу;
 • подання інформації про хід технологічного процесу у зручному для сприйняття оператором вигляді (динамічні мнемосхеми процесу, тренди та ін.);
 • попереджувальна та аварійна сигналізація про порушення граничних значень технологічних параметрів;
 • облік госпрозрахункових параметрів: розрахунок споживання енергоресурсів установки; розрахунок руху матеріальних потоків; визначення підсумків роботи за добу, місяць; формування даних для звітних форм
 • подання даних для обробки у зовнішніх системах.

Програмно-апаратна база:

 • програмовані системи SIMATIC С7 (С7635K)
 • контролер Siemens S7-300
 • апаратні регулятори FM355C
 • SCADA-пакет: InTouch
 • комунікації: Industrial Ethernet

Основні характеристики системи:

 • Загальна кількість виконавчих механізмів:
 • Загальна кількість сигналів введення/виводу, в т.ч.
  - аналогових каналів виміру:
  - аналогових вихідних сигналів:
  - дискретних вхідних сигналів:
  - дискретних вихідних сигналів:
 • Общее количество шкафов и пультов управления
 • Кількість програмованих систем SIMATIC С7
 • Загальна кількість контролерів
 • Кількість операторських станцій
45
480
268
52
128
32
7
4
1
2

Структура системи:

 • нижній рівень: датчики тиску, рівня, витрати та температури з аналоговим лінійним виходом; регулюючі електроприводні засувки з управлінням струмовими сигналами 4-20mA, що мають лінійну характеристику; система контролю рівня загазованості у приміщеннях операторної, компресорної та фільтрпресної з функцією самодіагностики; електроприводи насосів, вентиляторів, засувок, клапанів-відсікачів: використовуються для прийому та первинної обробки різних сигналів і технологічних параметрів, а також виконання команд управління
 • середній рівень:програмовані системи автоматизації SIMATIC С7635 ОР, що складаються із вбудованого в загальний конструктив контролера SIMATIC S7 300 та панелі оператора ОР170, призначені для реалізації основних функцій контролю та управління системи загальноцехових параметрів та систем 1-го, 2-го та 3-го потоків подачі сировини; контролер SIMATIC S7 300 (CPU314) у складі системи ПАЗ; апаратні регулятори FM355C; пристрої безперебійного електроживлення
 • верхній рівень: пульт оператора у складі 2-х операторських станцій на базі ПК, принтера, активного та пасивного комунікаційного обладнання Ethernet-мережі, програмного забезпечення інтерфейсу оператора (SCADA-пакет Wonderware InTouch): для візуалізації та дистанційного керування ходом технологічного процесу


Фотоматеріали:


Структурна схема АСУ ТП Шафи керування Шафи керування Шафи кросові


* проект був розроблений та впроваджений під час роботи у складі вінницької філії ТОВ "КСК-Автоматизація"

Проекти галузі

Склад типового проекту

 • Схеми автоматизації
 • Схеми принципові (електричні, пневматичні та ін.)
 • Схеми з'єднань та підключень зовнішніх проводок
 • Креслення розташування обладнання та зовнішніх проводок
 • Специфікації обладнання та матеріалів
 • Кошторисна документація на монтажні, налагоджувальні роботи та ін.
 • Документація на шафи керування, стійки, пульти
 • ПЗ автоматичного вимірювання та регулювання, диспетчерського контролю та управління
 • Комплект експлуатаційної документації в т.ч.:
  • Інструкція з експлуатації;
  • інструкція з обслуговування;
  • опис програмного забезпечення;
  • опис інформаційного забезпечення;
  • опис математичного забезпечення;
  • опис загальносистемних рішень та
   ін.