І етап модернізації. КЦА, вузол компримірування паливного газу. Реконструкція УССГ. АСУ ТП


Замовник: ПАТ «Укртатнафта», м. КременчукОб'єкт управління

Опис ТОУ: модернізація установки сіроочищення сухих газів (УССГ) та впровадження технології КЦА спрямована на покращення якості бензинів та дизельних палив, що випускаються ПАТ «Укртатнафта». Установка УССГ, що реконструюється, призначена для амінового очищення паливного газу і водневмісного газу, що надходять з установок підприємства. Після амінової очистки паливний газ та ВСГ стискаються до 25 кгс/см2 на компресорних установках (пр-ва Сумського НУО ім. Фрунзе, Україна) вузла компримирування. Компримований паливний газ та ВСГ надходять на встановлення КЦА (вир-ва Linde AG, Німеччина) для концентрування водню. Після встановлення КЦА вуглеводневий газ, що відходить, стискається до 6 кгс/см2 на компресорних установках вузла компримирування і скидається в паливну мережу заводу. Для забезпечення виробничих потреб у оборотній воді, у складі установки КЦА та вузла компримирування передбачається блок оборотного водопостачання.

Призначення системи:автоматизований контроль і управління технологічним обладнанням установки сіроочищення сухих газів (УССГ), що включає в себе локальний блок оборотного водопостачання (БВВ) вузла компримування паливного газу, а також об'єднання в єдину інформаційно-керуючу систему з комплектними системами управління установки короткоциклової адсорбції (КЦА), що поставляються комплектно компресорами блоку компримування

Обсяг робіт: центральна частина, шеф-монтаж та пусконалагоджувальні роботи (на стадії впровадження)

Рік впровадження: 2012-2013


Основні функції:

 • контроль основних технологічних параметрів процесу виробництва; підтримання заданих параметрів технологічного процесу;
 • автоматична діагностика роботи обладнання, що входить до складу системи управління;
 • дискретне керування основними технологічними механізмами відповідно до технологічних алгоритмів процесу;
 • безперервне керування контурами регулювання параметрів процесу;
 • постійний аналіз зміни параметрів у бік граничних та критичних значень з фіксацією відповідних повідомлень;
 • формування керуючих впливів протиаварійного захисту у разі виходу параметрів за аварійні пороги;
 • накопичення та надання інформації про поточні параметри процесу у зручному для оператора вигляді;
 • контроль дій технологічного персоналу та захист від некоректних команд;
 • інформаційний обмін даними із суміжними системами управління – АСУ установкою КЦА та САУіР компресорними установками 4ГМ16 та 2ГМ16;
 • надання поточної та архівної інформації про процеси на робочі місця з метою оперативного управління технологічним процесом;
 • облік матеріальних та енергетичних потоків;
 • підготовка протоколів про роботу обладнання, змінних та добових рапортів;
 • надання поточної інформації про технологічний процес для її (поточної інформації) використання в АСУП підприємства.


Програмно-апаратна база:

 • резервований керуючий контролер AC800М (контролер підсистеми РСУ);
 • контролер протиаварійного захисту АС800М HI (контролер підсистеми ПАЗ);
 • пристрої децентралізованої периферії ABB серії S800 I/O та S800 HI
 • комунікаційне обладнання MOXA;
 • система візуалізації ABB 800хА Operator Workplace;
 • комунікації: Modbus-RTU, резервована шина ModuleBus, резервована мережа Profibus-DP, резервована мережа Industrial Ethernet (оптоволокно, мідь)


Основні характеристики системи:

 • Загальна кількість виконавчих механізмів:
 • Загальна кількість сигналів введення/виводу, в т.ч.
  - аналогових вхідних сигналів:
  - аналогових вихідних сигналів:
  - дискретних вхідних сигналів:
  - дискретних вихідних сигналів:
 • Загальна кількість шаф та пультів управління
 • Загальна кількість контролерів
 • Общее количество УСО
 • Кількість операторських станцій
понад 130
понад 650
300
42
222
92
12
2
11
4


Ефективність впровадження:

 • забезпечити високу ефективність роботи установки та забезпечити резерви для її подальшого розширення та модернізації;
 • забезпечити високу якість процесів контролю та управління технологічним процесом за рахунок обладнання виробництва сучасними технічними засобами;
 • підвищити безпеку роботи установки завдяки використанню обладнання, сертифікованого за 3-м рівнем сукупної безпеки (SIL3), запобігання помилковим діям персоналу та локалізації аварій у разі їх виникнення;
 • забезпечити технологічну дисципліну технологічного та обслуговуючого персоналу шляхом контролю та протоколювання дій;
 • покращити умови роботи технологічного та обслуговуючого персоналу за рахунок централізації функцій контролю, управління, діагностики;
 • забезпечити керівників та спеціалістів виробничою інформацією шляхом передачі даних до інформаційної системи управління виробництвом.


Фотоматеріали:


Структурна схема АСУТП Шафа контролера РСУ Шафа контролера ПАЗШафа УСО


Проекти галузі

Склад типового проекту

 • Схеми автоматизації
 • Схеми принципові (електричні, пневматичні та ін.)
 • Схеми з'єднань та підключень зовнішніх проводок
 • Креслення розташування обладнання та зовнішніх проводок
 • Специфікації обладнання та матеріалів
 • Кошторисна документація на монтажні, налагоджувальні роботи та ін.
 • Документація на шафи керування, стійки, пульти
 • ПЗ автоматичного вимірювання та регулювання, диспетчерського контролю та управління
 • Комплект експлуатаційної документації в т.ч.:
  • Інструкція з експлуатації;
  • інструкція з обслуговування;
  • опис програмного забезпечення;
  • опис інформаційного забезпечення;
  • опис математичного забезпечення;
  • опис загальносистемних рішень та
   ін.