Модернізація АСУ елеватором

Друк
PDF

Замовник: група компаній «Мрія», Тернопільська обл.Об'єкт управління

Опис ТОУ: елеватор є зерносховищем, що складається з значної кількості силосів і оснащене системою транспортних механізмів (конвеєрів, норій), а також запірних і напрямних механізмів (засувок, шиберів). Елеватор призначений для приймання, сушіння, зберігання, а також відпустки зерна споживачеві або виробництва. Кожна технологічна операція елеватора є переміщенням зерна з однієї ємності в іншу. Для сушіння зерна використовують конвективні сушарки.

Призначення системи: розроблена АСУ призначена для модернізації існуючої системи управління елеватором та передбачає докорінну зміну операторського інтерфейсу та розширення опціональності системи з метою підвищення ефективності роботи обладнання та можливості її подальшого розширення.

Обсяг робіт: центральна частина, шеф-монтаж та пуско-налагоджувальні роботи

Рік впровадження: 2011


Основні функції:

 • Функції контролю: контроль основних температурних параметрів процесу сушіння та зберігання зерна; автоматичний контроль заповнення та спорожнення силосів елеватора; контроль стану основного та допоміжного технологічного обладнання; контроль та фіксація дій технологічного персоналу.
 • Функції керування: ручне та дистанційне керування окремими механізмами елеватора; автоматичне управління маршрутами транспортування зерна відповідно до технологічних алгоритмів та блокувальних залежностей; управління сушінням зерна у місцевому та дистанційному режимах.
 • Інформаційні функції: збір та обробка (відображення, реєстрація та архівування) технологічної та системної інформації з поданням у зручному для оператора вигляді;
 • Функції обліку: облік часу напрацювання та кількості включень за транспортними механізмами елеватора; формування звітів з інформацією щодо зміни температур у зерносховищах з можливістю їх друку;
 • Допоміжні функції: автоматична діагностика роботи обладнання, визначення та фіксація відмов та причин зупинення механізмів.

Програмно-апаратна база:

 • пристрої децентралізованої периферії WAGO;
 • пристрої збирання сигналів від температурних зондів ARAJ;
 • ПЛК Siemens SIMATIC S7-300;
 • SCADA-пакет: Citect;
 • комунікації: RS-485, Profibus-DP, Ethernet

Особливості системи:

 • гнучке переналаштування підсистеми моніторингу температурного режиму елеватора з одного виду зерна на інший;
 • можливість відключення із аналізу «неактивних» датчиків температури при частковому завантаженні силосу;
 • швидкий та правильний запуск технологічного обладнання з дотриманням усіх вимог технологічного процесу за рахунок використання технології маршрутів;
 • облік часу напрацювання та кількості включень механізмів елеватора, що дозволяє проводити своєчасне ТО  механізмів і, як наслідок, продовжити термін їхньої служби;
 • розмежування доступу до ресурсів системи керування.

розмежування доступу до ресурсів системи управління.

 • скорочення витрат на подальший супровід та обслуговування системи за рахунок переходу на сучасну SCADA-систему та контролер;
 • підвищення ефективності експлуатації технологічного обладнання та зниження витрат на його ремонт за рахунок своєчасного технічного обслуговування механізмів та приводів;
 • зменшення втрат сировини при транспортуванні та підвищення безпеки персоналу при експлуатації системи за рахунок оперативного реагування на аварійні ситуації.


Фотоматеріали:


Зерносховища Операторна Відеокадр сушіння зерна


Проекти галузі

Склад типового проекту

 • Схеми автоматизації
 • Схеми принципові (електричні, пневматичні та ін.)
 • Схеми з'єднань та підключень зовнішніх проводок
 • Креслення розташування обладнання та зовнішніх проводок
 • Специфікації обладнання та матеріалів
 • Кошторисна документація на монтажні, налагоджувальні роботи та ін.
 • Документація на шафи керування, стійки, пульти
 • ПЗ автоматичного вимірювання та регулювання, диспетчерського контролю та управління
 • Комплект експлуатаційної документації в т.ч.:
  • Інструкція з експлуатації;
  • інструкція з обслуговування;
  • опис програмного забезпечення;
  • опис інформаційного забезпечення;
  • опис математичного забезпечення;
  • опис загальносистемних рішень та
   ін.