АСУ ТП цеху виробництва залізорудних окатишів

Печать
PDF

Замовник:ВАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат", м. Горішні Плавні

Об'єкт управлінняОпис ТОУ: технологічним об'єктом управління є цех з виробництва окатишів, який включає шість технологічних ділянок: ділянку сировини та готової продукції, ділянку підготовки вапняку, бетоніту та торфу, ділянки фільтрації та окомкування, ділянку випалу.

Призначення системи: оперативний контроль та управління технологічним процесом виробництва окатишів з метою забезпечення максимальної продуктивності цеху при заданій якості концентрату.

Обсяг робіт: польовий проект, центральна частина, шеф-монтаж та пуско-налагоджувальні роботи

Рік впровадження: 2001 (1-2 лінії), 2005 (3-4 лінії)


Основні функції:

 • функції контролю: контроль основних технологічних параметрів процесу виробництва окатишів, контроль стану основного та допоміжного технологічного устаткування; контроль дій технологічного персоналу;
 • функції управління: дискретне керування основними технологічними механізмами відповідно до технологічних алгоритмів процесу; безперервне керування контурами регулювання параметрів процесу;
 • інформаційні функції: надання поточної та архівної інформації про перебіг технологічного процесу у зручному для оператора вигляді; попереджувальна та аварійна сигналізація.
 • облікові функції: облік госпрозрахункових параметрів ліній та всієї фабрики; підготовка протоколів, рапортів та зведень про роботу технологічної лінії; подання підсумкових даних про процеси у стандартизованій формі для їх використання задачами АСУ підприємства.
 • допоміжні функції: автоматична діагностика роботи обладнання, що входить до складу системи управління.

Програмно-апаратна база:

 • вагові контролери Ramsey
 • контролери Festo IPC
 • апаратні програмовані регулятори Protronic
 • електронні реєстратори Logoscreen
 • операторські панелі Mitsubishi Electric

Основні характеристики системи:

 • Загальна кількість виконавчих механізмів:
 • Загальна кількість сигналів введення/виводу, в т.ч.
  - аналогових каналів виміру:
  - контурів регулювання:
  - дискретних вхідних сигналів:
  - дискретних вихідних сигналів:
 • Загальна кількість шаф та пультів управління
 • Загальна кількість контролерів
понад 500
понад 5000
750
160
3600
800
понад 100
115

Основні технічні рішення

 • розподіл функцій контролю та управління на мережу програмованих пристроїв управління, кожен з яких пов'язаний з певною групою технологічного обладнання, що підвищує надійність та живучість системи навіть за їх часткових відмов;
 • дублювання функцій контролю, відображення поточних параметрів процесу та управління ним на два незалежні ієрархічні рівні, кожен з яких забезпечує повну функціональність;
 • застосування резервованої структури комплексу технічних засобів лише на рівні операторського управління;
 • зміна інтерфейсу користувача, спрямованого на надання оператору повної та достовірної інформації про перебіг технологічного процесу;
 • накопичення інформації про параметри процесу та події, що відбулися в системі, з метою її подальшого перегляду, аналізу та контролю за діями технологічного персоналу;
 • застосування механізму класифікації причин зупинок та відмов обладнання;
 • виділення завдання обліку госпрозрахункових параметрів в окрему підсистему.

Структура системи:

 • нижній рівень: вагові контролери Ramsey, електронні реєстратори Logoscreen, вимірювальні перетворювачі dTrans, вимірювально-обчислювальні контролери Uniflow: використовуються для прийому, первинної обробки, зберігання та найпростішої візуалізації різних сигналів та технологічних параметрів;
 • середній рівень: контролери Festo IPC, апаратні програмовані регулятори Protronic: використовуються для виконання різних технологічних алгоритмів керування, блокувань, регулювання, керування технологічним обладнанням;
 • верхній рівень: операторські панелі MAC E600, інженерні, менеджерські та операторські станції: використовуються для візуалізації протікання технологічного процесу з різним ступенем деталізації, за допомогою графічної та текстової інформації


Фотоматеріали:


Структурна схема АСУ ТП Шафи керування Шафи керування Шафи керування Шафи керування

Шафа комп'ютерна Приміщення оператора (Лінії 1-2) Приміщення оператора (Лінії 3-4)


* проект був розроблений та впроваджений під час роботи у складі вінницької філії ТОВ "КСК-Автоматизація"

Проекти галузі

Склад типового проекту

 • Схеми автоматизації
 • Схеми принципові (електричні, пневматичні та ін.)
 • Схеми з'єднань та підключень зовнішніх проводок
 • Креслення розташування обладнання та зовнішніх проводок
 • Специфікації обладнання та матеріалів
 • Кошторисна документація на монтажні, налагоджувальні роботи та ін.
 • Документація на шафи керування, стійки, пульти
 • ПЗ автоматичного вимірювання та регулювання, диспетчерського контролю та управління
 • Комплект експлуатаційної документації в т.ч.:
  • Інструкція з експлуатації;
  • інструкція з обслуговування;
  • опис програмного забезпечення;
  • опис інформаційного забезпечення;
  • опис математичного забезпечення;
  • опис загальносистемних рішень та
   ін.